Wyjazd za granicę: Jak go zgłosić?

Wyjazd za granicę: Jak go zgłosić?

Planując wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy to zgłosić, aby informacja dotarła do odpowiedniego organu. Obowiązek ten nakłada na obywateli ustawa dotycząca ewidencji ludności. Co należy wiedzieć o zgłoszeniu wyjazdu?

W jaki sposób można zgłosić wyjazd za granicę?

Swój wyjazd za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy musi zgłosić każdy wyjeżdżający obywatel RP – zarówno ten, który chce na stałe wyjechać do innego do kraju, jak i ten, który ma zamiar wrócić do Polski. W tym drugim przypadku taka osoba jest również zobowiązana do określenia terminu powrotu. Wyjazd można zgłosić na dwa sposoby:

  • poprzez wypełnienie formularza online;
  • udając się do Urzędu Gminy.

Chcąc zgłosić wyjazd przez Internet należy mieć założony profil zaufany. Dzięki niemu można potwierdzić swoją tożsamość drogą elektroniczną. Drugą opcją jest posiadanie kwalifikowanego i certyfikowanego podpisu. Potwierdzić wyjazd za granicę na okres dłuższy niż pół roku można samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, któremu udzieliliśmy pełnomocnictwa za sprawą wcześniej wymienionego podpisu. Jeżeli chodzi o zgłoszenie wyjazdu osoby małoletniej, deklarację przesyła jej rodzic tudzież opiekun prawny. Z kolei decydując się na stacjonarną wizytę w Urzędzie Gminy trzeba wypełnić odpowiedni dokument – formularz zgłoszenia wyjazdu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poprosić o pomoc urzędnika, który poinstruuje, w jaki sposób wszystko wypełnić. Jak to wygląda w sytuacji, gdy chcemy zgłosić wyjazd osoby, która nam dała do tego uprawnienie? Należy okazać w urzędzie pełnomocnictwo oraz przedstawić swój dowód osobisty. Co ważne, dopełnienie wszystkich formalności jest darmowe.

Konsekwencje zgłoszenia wyjazdu za granicę

Pamiętajmy, że zgłoszenie wyjazdu za granicę na długi okres należy złożyć maksymalnie w dniu wyjazdu. Co jest następstwem złożenia dokumentów dotyczących wyjazdu na okres dłuższy niż pół roku? To zależy od tego czy chcemy na stałe przenieść się do innego państwa, czy też ma to być tylko pobyt tymczasowy. Obywatel, który zdecydował wyjechać na stałe, po dostarczeniu formularza zostaje wymeldowana z miejsca pobytu. Nie tylko stałego, ale i czasowego. Natomiast w drugim przypadku, adres zameldowania zostanie niezmieniony, lecz obywatel będzie wymeldowany z miejsca, w którym przebywał czasowo. 

Planując długoterminowy pobyt za granicą, który przekroczy okres sześciu miesięcy, należy pamiętać, aby najpóźniej w dniu wyjazdu zgłosić swój wyjazd w odpowiednim Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Można także dopełnić formalności poprzez wypełnienie formularza online – bez konieczności obecności urzędnika. Jest to niebywale komfortowe, a sama procedura przebiega w sposób stosunkowo szybki.

Dodaj komentarz