Łódź i jej skarby: na żydowskim cmentarzu

Łódź i jej skarby: na żydowskim cmentarzu

Łódź to wielokulturowe miasto, które staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem turystycznych wypraw. Kuszą tu pałce wielkich fabrykantów, dawne osiedla robotnicze oraz zakłady przemysłowe, często służące dziś jako placówki muzealne. Wycieczki po Łodzi to nie lada gratka dla tych, których fascynują zabytki techniki, jak i dla tych, którzy chcą pospacerować po mieście filmowców. Zwiedzanie Łodzi warto zaplanować też w taki sposób, by znaleźć czas na wizytę na tutejszym cmentarzu żydowskim. Dlaczego jest on tak ważnym miejscem?

W dziejach Łodzi ważną rolę odegrała społeczność żydowska, o której do dziś przypominają nam już tylko nieliczne zabytki oraz takie miejsca, jak cmentarz, znajdujący się przy ulicy Brackiej. Jest to nowy cmentarz żydowski, którego założenie wiązało się z napływem Żydów do Łodzi w XIX wieku. Pod koniec tego stulecia okazało się, iż istniejący w mieście cmentarz nie jest w stanie spełniać potrzeb coraz większej gminy żydowskiej. W założeniu nowego cmentarza pomógł Izrael Poznański, który podarował gminie działkę na cmentarz, z zaznaczeniem, że jedna z kwater przy głównej alei będzie zarezerwowana dla niego i jego rodziny. Sam cmentarz, w chwili oddawania go do użytku, był największą żydowską nekropolią w Europie. Do dziś robi on ogromne wrażenie, a spacer po jego terenie staje się dla zwiedzających wyjątkową lekcją historii. W jej trakcie można poznać dzieje łódzkich Żydów oraz odwiedzić groby, które przypominają o największych przemysłowcach tego miasta.

Na powierzchni ponad 42 ha zachowało się wiele cennych macew, intrygujących swą bogatą symboliką. Na nekropolii tej wyróżnia się Mauzoleum rodziny Poznańskich, które powstało to zgodnie z umową, zawartą pomiędzy gminą a Izraelem Poznańskim. Najbogatszy Żyd z Łodzi, znany jako twórca potężnego imperium tekstylnego, stworzył dla siebie ogromne mauzoleum, w którym znajdują się do dziś sarkofagi jego i jego żony, Leonii. Na cmentarzu tym wyróżnia się również grób rodziny Jarocińskich, składający się z kilku nagrobków tumbowych, otoczonych kolumnadą. Nekropolia żydowska w Łodzi przypomina też o tych Żydach, którzy zginęli w trakcie okupacji niemieckiej. Na tzw. polu gettowym spoczywa około 40 tysięcy Żydów, którym nie udało się przeżyć wojny i którzy byli na szybko chowani w niezagospodarowanej części cmentarza. W trakcie zwiedzania cmentarza żydowskiego w Łodzi, nie można pominąć tak ważnego zabytku, jakim jest dom przedpogrzebowy, zbudowany pod koniec XIX stulecia. To cenny zabytek architektury, dzięki któremu możemy zdobyć wiele ciekawych wiadomości na temat judaizmu oraz obrzędów pogrzebowych.

Dodaj komentarz